About Us

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ   
ควบคู่ไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาค อุตสาหกรรมของประเทศ
ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จึงเป็นผลผลิตจากคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากธรรมชาติในท้องถิ่น สู่สินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
และเสริมสร้างความงามอย่างปลอดภัย ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรในภูมิภาคให้มีรายได้ที่ดีมากขึ้นจากการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย

Chao Kun Wan

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำรับเจ้าคุณวัน เกิดจากความตั้งใจของรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่สนับสนุนให้มีการปลูกพืชสมุนไพรไว้ภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวนกว่า 500 ชนิด ในพื้นที่ 17 ไร่ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติของนักศึกษาและประชาชน และมอบหมายให้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษาพัฒนาประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพและรื้อฟื้นตำรับสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนักวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด และเริ่มต้นผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายใน พ.ศ.2559 เป็นครั้งแรก ต่อมา ใน พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร และนำเสนอภาพลักษณ์ “เจ้าคุณวัน” ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรที่ห่วงใย เข้าใจ และมุ่งแก้ไขปัญหาสุขภาพแก่คนไทย ในแนวคิด “The Power of Nature”

Lanadene

ลานาดีน แบรนด์เครื่องสำอาง Signature ของล้านนา โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่คัดสรรสารสกัดจากพืชพรรณธรรมชาติในท้องถิ่น โดยสูตรเฉพาะของนักวิจัยที่ทดลองและทดสอบจนมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในการฟื้นฟูและบำรุงผิวหน้าที่เป็นมิตรกับทุกสภาพผิว เพื่อให้ผู้ใช้พึงพอใจในผลลัพธ์  รู้สึกอุ่นใจ และภาคภูมิใจที่ได้ใช้ “ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางราคาย่อมเยาที่มีคุณภาพเทียบเท่าเคาท์เตอร์แบรนด์”

NUMBER 333

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม “No.333” เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย ซึ่งได้แสดงให้เวทีวิจัยระดับโลกได้รู้ถึงศักยภาพของนักวิจัยไทย โดยอาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ  ฐิติปราโมทย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ และอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้วิจัยคิดค้นสูตรแชมพู ครีมนวดและแฮร์โทนิคสารสกัดข้าวสังข์หยด ลดการหลุดร่วง และกระตุ้นการงอกของเส้นผม โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ใน พ.ศ. 2555-2556  และรับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติร่วมงาน 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2015) คว้า 3 รางวัล